+123 456 7890 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

Miten ajatella kuin tutkija?

Tutkijat ovat monelle hieman vierasta sakkia. Useimmille tulee mieleen laboratoriotakkiin pukeutunut henkilö, joka mittailee erilaisia asioita, niiden muutoksia ja tekee sitten sen jälkeen laskuja, joissa on sekaisin numeroita ja kirjaimia. Tällaista tutkimus tuppaa toisinaan olemaan varsinkin luonnontieteellisillä aloilla, mutta se on vain yksi tieteenala. Tavat tutkia ja saada tietoa ovat monipuoliset, mutta sen kaiken taustalla […]

Read More »

Teknologiakasvatus: sukellus teknologian maailmaan jo lapsena

Nykypäivänä teknologia ympäröi meitä jo elämämme ensihetkistä lähtien, ja teknologia ja sen muutokset ovat merkittävä osa lähes jokaisen arkipäivää. Siksi onkin tärkeää, että varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota tapaan, jolla tuodaan turvallisella ja ikäsopivalla tavalla osaksi lapsen elämää. Teknologiakasvatuksen voi nähdä jopa pedagogisena välttämättömyytenä nyky-yhteiskunnassa. Mitä teknologiakasvatus on ja miksi se on tärkeää? Teknologiakasvatus viittaa oppijan teknologisten […]

Read More »

Miten selvitä lukiosta edullisemmin – näin teet säästöjä lukion jokapäiväisissä hankinnoissa

Kun lukio alkaa lähestyä loppuaan, koittaa jokaisella tärkeän valinnan paikka: mitä sitä nyt tekisi? Monelle lukio-opinnot ovat luonnollinen jatkumo perusopintojen päätyttyä. Ne ovatkin ainoa tie, joka johtaa kohti huippua: yliopisto-opintoja ja loppujen lopuksi ammattia. Tämä saattaa olla pelottava tie monesta eri syystä: stressi, opintojen hankaluus, pitkät koulupäivät ja karmivat ylioppilaskokeet saattavat hirvittää. Kuitenkin yksi suurimmista […]

Read More »

Opintoasteet Suomessa – koulua läpi lapsuuden ja nuoruuden

Vaikka Suomessa koulu aloitetaan verrattain myöhään, värittää koulu kuitenkin lapsen matkaa nuoreksi ja siitä eteen päin aina aikuiseksi saakka. Koulu on osa jokaisen elämää, kunnes päästään siihen pisteeseen saakka, että on aika aloittaa työskentely. Silloin koulun penkiltä päästään suoraan työelämän makuun. 1 Ensimmäinen taso: esiopetus (1 vuosi) pakollinen Vaikka suurin osa lapsista varmaan käytännössä käy […]

Read More »

Yliopisto-opiskelu Suomessa

Yliopisto-opiskelu on maksutonta

Suomessa korkeakoulut jaetaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yliopistoiden tavoitteena on tarjota tieteellisiä ja taiteellisia oppiaineita. Opinnoissa keskitytään myös paljolti tutkimuksiin. Opinnoilla pyritään opettamaan oppilaita tieteelliseen ajatteluun, mikä johtaa siihen, että oppilaat voivat suunnitella itse opintonsa. Näin yliopistoilla onkin paljon oppilaita, jotka tenttivät kursseja tai suorittavat osan niistä itsenäisesti. Yliopistoissa on mahdollista suorittaa joko alempi tai ylempi […]

Read More »

Ammatillisen koulutuksen uudistuminen

Ammatillinen koulutus uudistuu kuluvana vuonna 2018. Uusi laki tulee lisäämään koulutuksen järjestäjän suuntaa ja vapautta järjestää tarvittavaa koulutusta kaikille työvoimaa tarvitseville aloille. Ammatillisen koulutuksen reformia käytetään muun muassa koulutustarjonnan lisäämiseen. Uudistus tuo tullessaan myös opiskelijoille enemmän joustavuutta opintojen valitsemiseen ja suorittamiseen. Koulutukseen hakeutumisessa jousto kasvaa, sillä käyttöön tulee jatkuva haku oppilaitokseen ympäri vuoden. Jatkuva haku […]

Read More »

Hyödynnetäänkö Suomessa riittävästi digitaalisuutta alakoulun opetuksessa?

Suomi on digitaalisuuden ja erilaisten teknisten ratkaisujen kärkimaita. Kuitenkin monet kasvatusalan ammattilaiset ovat sitä mieltä, ettei Suomessa hyödynnetä riittävästi digitaalisuuden tarjoamia erilaisia ratkaisuja, joista voisi olla hyötyä sekä opettajalle että oppilaille. Kerromme tällä sivulla lyhyesti, kuinka erilaiset digitaaliset ratkaisut voivat tehdä opetuksesta monipuolista ja hauskaa sekä opettajan työstä entistä helpompaa. Digitaaliset ratkaisut voivat auttaa opettajaa […]

Read More »

Mitkä ovat suomalaisen esiopetuksen vahvuudet?

Suomessa esiopetukseen osallistutaan yleensä 6-vuotiaana. Esiopetus on maksutonta ja parhaimmillaan se tarjoaa lapselle vahvan pohjan tulevaa koulutietä varten. Suuri osa suomalaisista lapsista osallistuu esiopetukseen. Leikin varjolla oppiminen Usein kuulee sanottavan, että leikki on lasten työtä. Leikki on myös lapselle erityisen mielekästä tekemistä ja mielekkäällä tavalla oppiminen on toki reippaasti parempi tapa oppia kuin siinä tapauksessa, […]

Read More »

Millaista on YAMK-opiskelu

YAMK-opinnot eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on monelle vielä melko vieras tapa hankkia maisteritasoinen koulutus ammattikorkeakoulusta. Opintoihin päästäkseen opiskelijalla tulee olla AMK-koulutus tai vastaava sekä tietty määrä työkokemusta. Lisäksi monilla aloilla järjestetään pääsykoe. YAMK-opinnot ovat hyvä väylä oman AMK-koulutuksen päivittämiseen tai kehittämiseen. Millaista YAMK-opiskelu sitten on? Kerromme muutamia opinnoille tyypillisiä piirteitä tällä sivulla. Itsenäinen opiskelu […]

Read More »

Miten rahoittaisin opintoni?

Opiskeluaika voi olla taloudellisesti vaikeaa aikaa. Opintotuki ja -mahdollinen laina sekä asumistuki eivät yksinään riitä takaamaan kovin taloudellisesti huoletonta elämää. Opiskelijoiden kukkaronnyörit ovatkin usein kovin tiukoilla. Kerromme tällä sivulla muutaman vinkin opintojen rahoittamista silmällä pitäen. Hanki sivutyö ja ansaitse lisätuloja Jos sinusta tuntuu siltä, etteivät tulosi mitenkään riitä opintojesi rahoittamiseen, kannattaa harkita sivutyön hankkimista. Moni […]

Read More »
skt-charity