Yliopisto-opiskelu Suomessa

Yliopisto-opiskelu on maksutonta

Suomessa korkeakoulut jaetaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yliopistoiden tavoitteena on tarjota tieteellisiä ja taiteellisia oppiaineita. Opinnoissa keskitytään myös paljolti tutkimuksiin. Opinnoilla pyritään opettamaan oppilaita tieteelliseen ajatteluun, mikä johtaa siihen, että oppilaat voivat suunnitella itse opintonsa. Näin yliopistoilla onkin paljon oppilaita, jotka tenttivät kursseja tai suorittavat osan niistä itsenäisesti. Yliopistoissa on mahdollista suorittaa joko alempi tai ylempi korkeakoulututkinto. Alempi korkeakoulututkinto tunnetaan nimellä kandidaatin tutkinto. Ylempi korkeakoulututkinto taas on maisterin tutkinto. Yliopistot tarjoavat opiskelijoilleen opiskelija-asuntoja. Jos opiskelija haluaa nostaa opiskeluintoaan, http://www.trendly.fi/ on täynnä ideoita opiskelija/asunnon sisustamiseen ja tietysti edullisesti. Sieltä voi napata parhaimmat vinkit, joilla esimerkiksi työpöydälle saa näyttävyyttä, joka tuo myös inspiraatiota opiskeluun. Ota siis vinkit talteen.

Yliopisto-opiskeluissa keskitytään luentoihin

Yliopistoon voi hakea heti lukion ja ylioppilaskirjoitusten suorittamisen jälkeen. Sinne haetaan netissä yhteishaussa ja jokainen hakija joutuu käymään pääsykokeissa. Sen lisäksi monella alalla vaaditaan ennakkotehtäviä, joiden perusteella hakijat kutsutaan pääsykokeisiin. Ennakkotehtäviin kannattaa siis panostaa, koska ne ratkaisevat paljon. Ensin haetaan alempaan korkeakoulututkintoon, jonka suorittaminen kestää keskimäärin neljä vuotta. Yliopisto-opinnoista voi kuitenkin pitää välivuosiakin, joten joillakin opintoihin voi kestää huomattavasti kauemmin. Yleisesti ottaen sellainen opiskelija, joka on saanut oikeuden opiskella alemman tutkinnon, saa myös oikeuden opiskella maisterin tutkinnonkin. Suomessa yliopisto on oppilaitos, jossa opiskeleminen on maksutonta. Tämä on hyvin harvinaista, eikä tällaista löydykään monesta muusta maasta. Yliopistoissa opiskelevat saavat opintoihinsa opintotukea Kelalta ja heillä on mahdollisuus hakea opintolainaa. Opiskelu Suomessa eroaa myös tässä mielessä, koska Suomi on maailman ainoa maa, jossa tällainen systeemi on käytössä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa opiskelijat asuvat yleensä vielä vanhempiensa luona tai koulun huoneistossa. He myös joutuvat käymään osa-aikatöissä opintojensa ohessa. Suomessa yliopisto-opiskelu onkin onnistunut, sillä täällä opiskelijat saavat keskittyä rauhassa ainoastaan opiskeluun. Näin syntyy parempia tuloksia ja opiskelijat valmistuvat suurimmassa määrin ennakkoon ajatellussa ajassa.

Tentteihin voi lukea yliopiston kirjastossa