Teknologiakasvatus: sukellus teknologian maailmaan jo lapsena

Nykypäivänä teknologia ympäröi meitä jo elämämme ensihetkistä lähtien, ja teknologia ja sen muutokset ovat merkittävä osa lähes jokaisen arkipäivää. Siksi onkin tärkeää, että varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota tapaan, jolla tuodaan turvallisella ja ikäsopivalla tavalla osaksi lapsen elämää. Teknologiakasvatuksen voi nähdä jopa pedagogisena välttämättömyytenä nyky-yhteiskunnassa.

Mitä teknologiakasvatus on ja miksi se on tärkeää?

Teknologiakasvatus viittaa oppijan teknologisten taitojen kehittämiseen tutustuttamalla hänet ihmisen rakentamaan maailmaan. Teknologinen yleissivistys on tärkeää jo nuoresta iästä lähtien, sillä se auttaa ongelmanratkaisussa, kekseliäisyydessä ja loogisen ajattelukyvyn kehittymisessä. Lapsi oppii ymmärtämään matematiikkaa ja luonnolakeja mukavan ja mielenkiintoisen toiminnan kautta. Teknologiakasvatus alkaa olemaan tänä päivänä jo välttämättömyys, sillä esimerkiksi tietotekniikkaa käytetään paljon jo peruskoulusta lähtien. Innostuksen lisääminen teknologian ymmärtämistä kohtaan auttaa kaiken lisäksi luomaan innovaatiokykyä, jonka kautta hyötyä voi myös tulevaisuuden Suomen talousnäkymät.

Kuinka teknologiaa voidaan opettaa?

Tärkeintä teknologiakasvatuksessa on, että aihetta lähestytään oppilaan iälle sopivasta näkökulmasta. Lapsen tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että oppiminen tapahtuu pelin ja leikin kautta. Nykypäivänä lelut voivat olla teknologisilta ominaisuuksiltaan kovin futuristisia – esimerkiksi robotit ovat tuttuja jo monelle lapselle. Teknologiaan tutustumiseen ei kuitenkaan tarvitse käyttää suuria määriä rahaa, ellei niin halua. Esimerkiksi lelujen toimintaperiaatteet voivat olla lasta kiinnostava asia, minkä kautta oppiminen tapahtuu melkein huomaamatta. Materiaalien, värien, mittojen, muotojen, kiinnitystapojen ja ominaisuuksien arviointi ja pohdinta ovat yksityiskohtia, jotka auttavat oppimisessa.

Yksi tärkeimmistä oppimisen keinoista on omakohtainen tekeminen. Lapsen olisi siis hyvä tutustua ideointiin, suunnitteluun, rakentamiseen ja valmiin tuotteen arviointiin. Kun lapsi pääsee toteuttamaan itse, niin oppiminen tapahtuu paljon orgaanisemmalla tavalla, ja tulee auttamaan lasta tulevaisuudessa.

Tietokoneet varhaiskasvatuksessa

Esimerkiksi tietokoneiden vaikutus lasten sosiaaliseen kehitykseen on ollut joitakin huolestuttava aihe. On kuitenkin ilmennyt, että tietokoneita voi hyödyntää oppimisessa – tapahtui se sitten ryhmässä tai yksin. Tasapainon tulisi kuitenkin säilyä perinteisten oppimenetelmien ja teknologisten keinojen välillä: ne voivat myös osin täydentää toisiaan ja tarjota lapselle kokonaisvaltaisempaa oppimista. Nykyään lapsille on suunniteltu myös useita tietokoneohjelmia, jotka auttavat tutustumisessa teknologian maailmaan. Näiden lisäksi myös kuvan- ja tekstinkäsittelyohjelmat opettavat tärkeitä taitoja lapsen tulevaisuuden kannalta.

Minkälainen tietokone soveltuisi lapsen käytettäväksi? Tärkeintä tietokoneen käytössä on sen ominaisuuksien sijasta se, että lapsi tutustuu siihen turvallisessa ympäristössä aikuisen seurassa. Esimerkiksi tietoturvaan, kuten virustorjuntaan ja salasanoihin, olisi hyvä tutustua lapsen kanssa yhdessä. Lapsi tottuu helposti tietokoneeseen kuin tietokoneeseen, mutta esimerkiksi iMac voi olla hyvä vaihtoehto. Tietokoneen käyttöön tutustuminen jo nuorena on erittäin tärkeää, sillä jo peruskoulussa tietyt tietotaidot tulevat olemaan tarpeellisia: esitysgrafiikka ja tekstinkäsittelyohjelmat tulevat jokaiselle koululaiselle tutuksi.

Hauskoja ideoita teknologiakasvatukseen

  • Oman koneen/lelun rakentaminen. Lapsi voi suunnitella häntä itseään miellyttävän laitteen materiaalien valinnasta lähtien. Toteutuksen jälkeen tuotosta voidaan arvioida positiivisessa hengessä.
  • Videon suunnittelu, kuvaaminen ja esittäminen.
  • PowerPoint -esitelmän suunnittelu, luominen ja esittäminen.
  • Verkkoviestintä. Sähköpostin käyttötaito on äärimmäisen tärkeää. Lapsen kanssa voi harjoitella hänen iästään riippuen hyvän sähköpostin luomista, ja esimerkiksi kuvien liittämistä viestiin.
  • Rakennussarjat. Rakennussarjoja löytyy eri-ikäisille lapsille, ja ne auttavat motoristen taitojen kehittämisessä.