Millaista on YAMK-opiskelu

YAMK-opinnot eli ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus on monelle vielä melko vieras tapa hankkia maisteritasoinen koulutus ammattikorkeakoulusta. Opintoihin päästäkseen opiskelijalla tulee olla AMK-koulutus tai vastaava sekä tietty määrä työkokemusta. Lisäksi monilla aloilla järjestetään pääsykoe. YAMK-opinnot ovat hyvä väylä oman AMK-koulutuksen päivittämiseen tai kehittämiseen. Millaista YAMK-opiskelu sitten on? Kerromme muutamia opinnoille tyypillisiä piirteitä tällä sivulla.

Itsenäinen opiskelu korostuu

YAMK-opinnoissa korostuu itsenäinen opiskelu. Koulutus on suunniteltu tehtäväksi työn ohessa, joten lähiopetustunteja on vähän. Sen sijaan itsenäisesti tehtäviä oppimistehtäviä on melko paljon. Opiskelu vaatii siis hyviä tiedonetsimistaitoja. Tietoa tulee myös pystyä analysoimaan.

Opinnot sisältävät lähiopetustunteja

Vaikka opinnot ovatkin erittäin itsenäisiä, sisältävät ne silti myös lähiopetustunteja. Osa lähiopetustunneista on yleensä luentotyyppisiä ja osa sellaisia tunteja, joilla käydään läpi opiskelijoiden tekemiä oppimistehtäviä. Osa opiskelijoista on sitä mieltä, että oppimistehtävien läpikäyntiä on lähiopetustunneilla aivan liian paljon ja että tunnit voisivat koostua enemmän perinteisestä luentotyyppisestä opetuksesta.

Työelämälähtöisyys korostuu

Opinnoissa korostuu työelämälähtöisyys. Osan tehtävistä voi tehdä siten, että ne nivoutuvat omaan työpaikkaan. Erityisesti opinnäytetyö on työelämälähtöinen kehittämishanke. Parhaimmillaan opinnäytetyöstä voikin olla suurta hyötyä työpaikalle ja se voidaan räätälöidä mittatilaustyönä siten, että se vastaa sekä työpaikan että opiskelijan tarpeita. Salassapitovelvollisuuden noudattaminen on tärkeää, mutta toisinaan myös haasteellista, opinnäytetyötä tehtäessä.