Mitkä ovat suomalaisen esiopetuksen vahvuudet?

Suomessa esiopetukseen osallistutaan yleensä 6-vuotiaana. Esiopetus on maksutonta ja parhaimmillaan se tarjoaa lapselle vahvan pohjan tulevaa koulutietä varten. Suuri osa suomalaisista lapsista osallistuu esiopetukseen.

Leikin varjolla oppiminen

Usein kuulee sanottavan, että leikki on lasten työtä. Leikki on myös lapselle erityisen mielekästä tekemistä ja mielekkäällä tavalla oppiminen on toki reippaasti parempi tapa oppia kuin siinä tapauksessa, jos oppimisesta uhkaa tulla pakkopullaa. Juuri tästä syystä leikin varjolla oppiminen onkin niin kovin tärkeä roolissa suomalaisessa esiopetuksessa. Jo Maria Montessori kehotti kasvattajia antamaan lasten oppia itse tekemällä ja tässä Montessorin lausahduksessa piilee kyllä totuuden siemen.

Koulutetut kasvattajat

Esiopettajalta vaaditaan asianmukainen koulutus, millä pyritään takaamaan esiopetuksen laadukkuus. Kun esiopettajalla on runsaasti monipuolista tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä, osaa hän tukea lasta tavallista paremmin ja ohjata häntä hänen oppimisprosesseissaan. Erilaisten oppimisvaikeuksien huomaaminen viimeistään esiopetusvaiheessa on tärkeää, jotta lapsi saa koulussa riittävästi tarvitsemaansa tukea.

Esiopetuksen resurssien jatkuvuus

Erilaisten leikkausten edessä voidaan vain toivoa, että Suomessa pystytään jatkossakin tarjoamaan laadukasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta kaikille sitä tarvitseville lapsille. Jo nyt päiväkodeissa kärsitään valitettavan usein ylisuurista lapsiryhmistä sekä koulutetun henkilökunnan liian vähäisestä määrästä. Jos leikkauksia kohdistetaan yhä enemmän varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä muihin lapsiperheille suunnattuihin palveluihin, voidaankin pian olla aivan uudenlaistan ongelmien edessä.