+123 456 7890 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

Opintoasteet Suomessa – koulua läpi lapsuuden ja nuoruuden

Vaikka Suomessa koulu aloitetaan verrattain myöhään, värittää koulu kuitenkin lapsen matkaa nuoreksi ja siitä eteen päin aina aikuiseksi saakka. Koulu on osa jokaisen elämää, kunnes päästään siihen pisteeseen saakka, että on aika aloittaa työskentely. Silloin koulun penkiltä päästään suoraan työelämän makuun. 1 Ensimmäinen taso: esiopetus (1 vuosi) pakollinen Vaikka suurin osa lapsista varmaan käytännössä käy […]

Read More »

Yliopisto-opiskelu Suomessa

Yliopisto-opiskelu on maksutonta

Suomessa korkeakoulut jaetaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yliopistoiden tavoitteena on tarjota tieteellisiä ja taiteellisia oppiaineita. Opinnoissa keskitytään myös paljolti tutkimuksiin. Opinnoilla pyritään opettamaan oppilaita tieteelliseen ajatteluun, mikä johtaa siihen, että oppilaat voivat suunnitella itse opintonsa. Näin yliopistoilla onkin paljon oppilaita, jotka tenttivät kursseja tai suorittavat osan niistä itsenäisesti. Yliopistoissa on mahdollista suorittaa joko alempi tai ylempi […]

Read More »