+123 456 7890 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043

Sitseillä pääsee koreilemaan asullaan

Välillä opiskeluista pitää vaihtaa vapaalle ja joskus tulee muutenkin syitä juhlia. Opiskelijapiireissä on monia erilaisia juhlia, ja jopa piknikistä saa hieman juhlallisemman tilaisuuden, kun saapuu paikalle haalareissa; ne ovat jo vuosikymmeniä olleet vapaalle vaihtamisen merkki. Oli juhla mikä hyvänsä, tarkoituksena on aina pitää hauskaa ryhmässä ja tutustua uusiin ihmisiin. Yksi hyväksi havaittu keino on syömisen […]

Read More »

Koulutuksessa tulisi tähdätä paremmin yrittäjyyteen

Suomessa on pitkään tutkittu koulutuksen ja työllistymisen yhteyttä ja niiden välillä onkin todettu selkeä ja vahva korrelaatio. Yleisesti voidaan sanoa, että koulutetut ja erityisesti korkeakoulutetut työllistyvät hyvin. Tästä huolimatta monilla aloilla kohdataan työttömyyttä ja epävarmoja työmarkkinoita, mikä on osaltaan aiheuttanut monille opiskelijoille ahdistusta jo ennen työelämään siirtymistä. Ilmassa onkin pitkään ollut keskustelua siitä, olisiko työelämä […]

Read More »

Koulutus on sijoitus Suomen tulevaisuuteen

Lukutaidottomuus oli Suomessa vielä 1800-luvulla verrattain yleistä, jolloin käytännössä puolet väestöstä oli lukutaidottomia. Suomi oli tuolloin vielä Venäjän vallan ikeessä, ja koulutus oli lähinnä ruotsalaisen kansanosan etuoikeus. Itsenäisyysmieliset fennomaanit ymmärsivät jo tuolloin koulutuksen merkityksen kansakunnan kehityksessä. Erityisesti sotien jälkeen koulutukseen ruvettiin panostamaan tosissaan, ja suurin yksittäinen virstanpylväs oli oppivelvollisuuden säätäminen. Tällä haluttiin taata se, että […]

Read More »

Miten ajatella kuin tutkija?

Tutkijat ovat monelle hieman vierasta sakkia. Useimmille tulee mieleen laboratoriotakkiin pukeutunut henkilö, joka mittailee erilaisia asioita, niiden muutoksia ja tekee sitten sen jälkeen laskuja, joissa on sekaisin numeroita ja kirjaimia. Tällaista tutkimus tuppaa toisinaan olemaan varsinkin luonnontieteellisillä aloilla, mutta se on vain yksi tieteenala. Tavat tutkia ja saada tietoa ovat monipuoliset, mutta sen kaiken taustalla […]

Read More »

Teknologiakasvatus: sukellus teknologian maailmaan jo lapsena

Nykypäivänä teknologia ympäröi meitä jo elämämme ensihetkistä lähtien, ja teknologia ja sen muutokset ovat merkittävä osa lähes jokaisen arkipäivää. Siksi onkin tärkeää, että varhaiskasvatuksessa kiinnitetään huomiota tapaan, jolla tuodaan turvallisella ja ikäsopivalla tavalla osaksi lapsen elämää. Teknologiakasvatuksen voi nähdä jopa pedagogisena välttämättömyytenä nyky-yhteiskunnassa. Mitä teknologiakasvatus on ja miksi se on tärkeää? Teknologiakasvatus viittaa oppijan teknologisten […]

Read More »

Miten selvitä lukiosta edullisemmin – näin teet säästöjä lukion jokapäiväisissä hankinnoissa

Kun lukio alkaa lähestyä loppuaan, koittaa jokaisella tärkeän valinnan paikka: mitä sitä nyt tekisi? Monelle lukio-opinnot ovat luonnollinen jatkumo perusopintojen päätyttyä. Ne ovatkin ainoa tie, joka johtaa kohti huippua: yliopisto-opintoja ja loppujen lopuksi ammattia. Tämä saattaa olla pelottava tie monesta eri syystä: stressi, opintojen hankaluus, pitkät koulupäivät ja karmivat ylioppilaskokeet saattavat hirvittää. Kuitenkin yksi suurimmista […]

Read More »

Opintoasteet Suomessa – koulua läpi lapsuuden ja nuoruuden

Vaikka Suomessa koulu aloitetaan verrattain myöhään, värittää koulu kuitenkin lapsen matkaa nuoreksi ja siitä eteen päin aina aikuiseksi saakka. Koulu on osa jokaisen elämää, kunnes päästään siihen pisteeseen saakka, että on aika aloittaa työskentely. Silloin koulun penkiltä päästään suoraan työelämän makuun. 1 Ensimmäinen taso: esiopetus (1 vuosi) pakollinen Vaikka suurin osa lapsista varmaan käytännössä käy […]

Read More »

Yliopisto-opiskelu Suomessa

Yliopisto-opiskelu on maksutonta

Suomessa korkeakoulut jaetaan yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Yliopistoiden tavoitteena on tarjota tieteellisiä ja taiteellisia oppiaineita. Opinnoissa keskitytään myös paljolti tutkimuksiin. Opinnoilla pyritään opettamaan oppilaita tieteelliseen ajatteluun, mikä johtaa siihen, että oppilaat voivat suunnitella itse opintonsa. Näin yliopistoilla onkin paljon oppilaita, jotka tenttivät kursseja tai suorittavat osan niistä itsenäisesti. Yliopistoissa on mahdollista suorittaa joko alempi tai ylempi […]

Read More »
skt-charity