Hyödynnetäänkö Suomessa riittävästi digitaalisuutta alakoulun opetuksessa?

Suomi on digitaalisuuden ja erilaisten teknisten ratkaisujen kärkimaita. Kuitenkin monet kasvatusalan ammattilaiset ovat sitä mieltä, ettei Suomessa hyödynnetä riittävästi digitaalisuuden tarjoamia erilaisia ratkaisuja, joista voisi olla hyötyä sekä opettajalle että oppilaille. Kerromme tällä sivulla lyhyesti, kuinka erilaiset digitaaliset ratkaisut voivat tehdä opetuksesta monipuolista ja hauskaa sekä opettajan työstä entistä helpompaa.

Digitaaliset ratkaisut voivat auttaa opettajaa opetuksen eriyttämisessä

Kovin eritasoiset opiskelijat aiheuttavat opettajalle päänvaivaa. Samassa luokassa voi toisaalta olla erityistä tukea tarvitsevia oppilaita sekä erityisen lahjakkaita oppilaita, joille kaikille opettajan pitäisi pystyä tarjoamaan oikeanlaista opiskelumateriaalia, joka kannustaisi heitä oppimaan omalla tasollaan. Materiaalien pitäisi olla mielekkäitä ja lasta innostavia. Perusopetustyön ohessa opettajalla ei välttämättä ole juurikaan aikaa laatia uusia materiaaleja, minkä vuoksi digitaaliset ratkaisut voivatkin tuoda opettajalle tämän kaipaamaan helpotusta arkityöhönsä. Heikoimmille oppilaille ne tarjoavat tilaisuuden harjoitella asioita lisää ja lahjakkaimmille oppilaille ne tarjoavat mahdollisuuden edetä muita nopeammin.

Digitaaliset ratkaisut sopivat esimerkiksi matematiikan opetukseen

Digitaalisista ratkaisuista voi löytää ratkaisun esimerkiksi matematiikan tuki- ja lisäopetukseen. Hyvä opetusohjelma innostaa lapsia oppimaan matematiikkaa ja tekee oppimisesta erityisen hauskaa ja mielekästä!